Finančné správy

Finančné správy

za rok 2008
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Účtovná závierka Výročná správa PDF Stiahnúť…
Poznámky k účtovnej závierke Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2009
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k polročnej finančnej správe Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnúť…
Poznámky k účtovnej závierke Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2010
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnúť…
Poznámky k účtovnej závierke Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2011
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnúť…
Poznámky k účtovnej závierke Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2012
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť Word Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnúť…
Poznámky k účtovnej závierke Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2013
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnúť…
Poznámky k účtovnej závierke Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2014
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Účtovná závierka Výročná správa PDF Stiahnúť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2015
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Účtovná závierka Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2016
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Účtovná závierka Výročná správa PDF Stiahnúť…
za rok 2017
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Poznámky k priebežnej úctovnej závierke Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnúť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnúť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnúť…
Účtovná závierka Výročná správa PDF Stiahnúť…