Ochrana údajov / GDPR

Ochrana osobných údajov / nariadenie GDPR
Názov dokumentu Kategória Formát
Informačná povinnosť v súvislosti s vybavovaním práv dotknutej osoby PDF Stiahnuť…
Informačná povinnosť v súvislosti s monitorovaním zasadnutí PDF Stiahnuť…