Vedenie podniku

Predstavenstvo

Martin Kebísek
Predseda predstavenstva
Daniel Prekop
Člen predstavenstva

Dozorná rada

Roman Valach
Martin Hrobár
Pavol Galko
Alexander Huber
Stjepan Kumrić
Andreas Kern
Harald Fritsch

Manažment

Martin Kebísek, generálny riaditeľ
Daniel Prekop, finančný riaditeľ
Jana Pančíková-Zimanová, obchodná riaditeľka
Róbert Jánsky, výrobný riaditeľ
Dušan Galko, technický riaditeľ