Predaj cementu

Obchodné oddelenie

Slávka Kudlíková
Severozápadné Slovensko, Česko
Telefón: 0902 986 105
Mail:s.kudlikova@cemmac.sk
Hana Cabalová
Juhozapadné Slovensko
Telefón: 0911 899 653
Mail:h.cabalova@cemmac.sk
Jozef Chlebana
Stredné Slovensko, Poľsko
Telefón: 0903 705 484
Mail:j.chlebana@cemmac.sk
Katarína Pudmerická
Maďarsko
Telefón: 0911 064 587
Mail:k.pudmericka@cemmac.sk

 

Oddelenie odbytu

Telefón: 032/ 6576 284
Mobil: 0904 399 275
Fax: 032/ 6588 304
Mail: odbyt@cemmac.sk
Predaj cementu - Obchodné rozdelenie