Profil spoločnosti

   PROFIL  SPOLOČNOSTI

Akciová spoločnosť CEMMAC a.s. Horné Srnie je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku a zahraničí.
Svojou štruktúrou a počtom 207 zamestnancov k 01.09.2017 naďalej patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt. Hlavnými podnikateľskými aktivitami v rámci predmetu podnikania sú najmä:

– výroba cementu
– výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
– výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí, ušľachtilých (špeciálnych) omietok
– vykonávanie trhacích prác
– úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
– výroba stavebných prvkov z betónu
– automatizované spracovanie dát
– výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
– kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
– sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
– poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
– technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
– prevádzkovanie dopravy na dráhe

   PODNIKAŤEĽSKÉ  AKTIVITY

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je výroba cementu. Súčasná technická úroveň výrobného zariadenia umožňuje vyrábať cement zodpovedajúci norme STN EN 197-1 v triedach:

PORTLANDSKÉ CEMENTY

– portlandský cement CEM I 42,5 R

PORTLANDSKÉ ZMESOVÉ CEMENTY

– portlandský troskový cement CEM II/A-S 42,5 R
– portlandský troskový cement CEM II/B-S 42,5 N
– portlandský troskový cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
– Portlandský kompozitný cement CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R