Valné zhromaždenie

Názov dokumentu Kategória Formát
Výsledky hlasovania RVZ 16 máj 2023 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania RVZ 23.06.2021 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania RVZ 28 jún 2022 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania RVZ 23.06.2021 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania RVZ 30 jún 2020 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania RVZ 29 máj 2019 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania MVZ 29 máj 2019 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania RVZ 30 máj 2018 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania MVZ 30 august 2017 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania VZ 30 máj 2017 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania VZ 31 máj 2016 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania MVZ 30 júl 2015 PDF Stiahnuť…
Výsledky hlasovania MVZ 24 september 2015 PDF Stiahnuť…