Betonáreň Žilina

Betonáreň Žilina Strabag / CEMMAC a.s. ponúka výrobu a predaj kvalitného certifikovaného betónu všetkých štandardných pevnostných tried , rôznych typov a služby spojené s výrobou betónu.


 

Priemyselná zóna
Štrková 17 D
010 09 Žilina

Vedúci betonárne:
Stanislav Šotkovský
Telefón: 0911 084 526
Mail: s.sotkovsky@cemmac.sk