Betonáreň Žilina

Betonáreň Žilina

 

 Betonáreň Žilina

 Priemyselná zóna, Štrková 17 D , 010 09 Žilina
 Vedúci betonárne: Stanislav Šotkovský
 Telefón: 0911 084 526
 Mail: s.sotkovsky@cemmac.sk

 Betonáreň Žilina v združení CEMMAC/Strabag ponúka:

 

  • výrobu a predaj vysokokvalitného certifikovaného betónu všetkých štandardných pevnostných tried,
  • výrobu a predaj rôznych typov betónu,
  • služby spojené s výrobou a dopravou betónu.