Finančné správy

Finančné správy

za rok 2011
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnuť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnuť…
Poznámky k účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnuť…
za rok 2012
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka Word Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnuť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnuť…
Poznámky k účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnuť…
za rok 2013
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Súvaha Výročná správa PDF Stiahnuť…
Výkaz ziskov a strát Výročná správa PDF Stiahnuť…
Poznámky k účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnuť…
za rok 2014
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Účtovná závierka Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Výrok auditora Výročná správa PDF Stiahnuť…
za rok 2015
Názov dokumentu Kategória Formát
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta I polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Predbežné vyhlásenie emitenta II polrok – príloha Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Účtovná závierka Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
za rok 2016
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Účtovná závierka Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
za rok 2017
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Účtovná závierka Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
za rok 2018
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k priebežnej účtovnej závierke Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Účtovná závierka Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
za rok 2019
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2019 Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Účtovná závierka Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
za rok 2020
Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2020 Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Vyhlásenie zodpovedných osôb Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
Výročná správa Výročná správa PDF Stiahnuť…
Účtovná závierka Účtovná závierka PDF Stiahnuť…
Ročná finančná správa – doplňujúca informácia Informačná povinnosť PDF Stiahnuť…
za rok 2021

Názov dokumentu Kategória Formát
Polročná finančná správa – regulovaná informácia Informačná povinnosť Excel Stiahnuť…
Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2021 Účtovná závierka PDF Stiahnuť…