Voľne ložený cement

Voľne ložený cement

PORTLANDSKÉ CEMENTY

CEMENT CEM I 42,5 R

PORTLANDSKÉ TROSKOVÉ CEMENTY

CEMENT CEM II/A-S 42,5 R
CEMENT CEM II/B-S 42,5 N

VYSOKOPECNÉ CEMENTY

CEMENT CEM III/A 42,5 N
CEMENT CEM III/A 32,5 R
CEMENT CEM III/B 32,5 N-SR – odolný proti síranom

PRÍMESY DO BETÓNOV

AktivMAC