Kontakt

CEMMAC a.s.

Cementárska 14
91442 Horné Srnie
IČO: 31 41 21 06
DIČ: 2020383695

Vrátnica:
Telefón: 032/6576 211 / 235

GENERÁLNY RIADITEĽ A SEKRETARIÁT

Predseda predstavenstva
Martin Kebísek


Eva Blašková
Telefón: 032/6576 501
E-mail: mail@cemmac.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE

Riaditeľka pre obchod a marketing
Jana Pančíková

Sekretariát
Annamária Králiková

Telefón: 032/6576 564
E-mail: a.kralikova@cemmac.sk

Hana Cabalová
Región: Západné a južné Slovensko
Telefón: 0911 899 653
E-mail: h.cabalova@cemmac.sk

Slávka Kudlíková
Región: Severozápadne Slovensko, severné Slovensko, Česko
Telefón: 0902 986 105
E-mail: s.kudlikova@cemmac.sk

Katarína Pudmerická
Región: Maďarsko
Telefón: 0911 064 587
E-mail: k.pudmericka@cemmac.sk

ODBYT A LOGISTIKA

Oddelenie odbytu:
Telefón: 032/ 6576 284
Mobil: 0904 399 275
Fax: 032/ 6588 304
E-mail: odbyt@cemmac.sk

Vedúci expedície a logistiky:
Jozef Chlebana
Mobil: 0903 705 484
E-mail: j.chlebana@cemmac.sk

FINANČNÉ ODDELENIE

Finančný riaditeľ
Pavel Kohout

Telefón: 032/6576 203
E-mail: p.kohout@cemmac.sk

Príjem faktúr
Marta Horná

Telefón: 032/6576 273
E-mail: m.horna@cemmac.sk

VÝROBA

Výrobný riaditeľ
Robert Jánsky

Telefón: 032/6576 202
E-mail: r.jansky@cemmac.sk

ODDELENIE NÁKUPU

Vedúci oddelenia nákupu
Radoslav Kebísek

Telefón: 032/6576 518
E-mail: r.kebisek@cemmac.sk

Dovoz materiálu
Vrátnica

Telefón: 032/6576 211 / 235

ODDELENIE INVESTÍCIÍ

Vedúci oddelenia investícií
Radovan Škripec

Telefón: 032/6576 251
E-mail: r.skripec@cemmac.sk

ÚDRŽBA

Technický riaditeľ
Dušan Galko

Telefón: 032/6576 234
E-mail: d.galko@cemmac.sk

MARKETING

Výkonná asistentka pre obchod a marketing
Annamária Králiková

Telefón: 032/6576 564
E-mail: a.kralikova@cemmac.sk