Kontakt

Cementárska 14
91442 Horné Srnie
IČO: 31 41 21 06
DIČ: 2020383695

Vrátnica:
Telefón: 0902 505 197

Všetky otázky akcionárov CEMMAC budú zodpovedané:
SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
tel. 041/5078 722,754,723,710
E-mail: info@sevbro.sk

Predseda predstavenstva
Martin Kebísek

Eva Blašková
Telefón: 032/6588 237
E-mail: mail@cemmac.sk

Riaditeľka pre obchod a marketing
Jana Pančíková

Sekretariát
Annamária Králiková
Telefón: 032/6576 564
E-mail: a.kralikova@cemmac.sk

Katarína Pudmerická
Región: Západné a južné Slovensko, Maďarsko
Telefón: 0911 064 587
E-mail: k.pudmericka@cemmac.sk

Slávka Kudlíková
Región: Severozápadne Slovensko, severné Slovensko, Česko
Telefón: 0902 986 105
E-mail: s.kudlikova@cemmac.sk

 

Oddelenie odbytu:
Telefón: 032/ 6576 284
Mobil: 0904 399 275
Fax: 032/ 6588 304
E-mail: odbyt@cemmac.sk

Vedúci expedície a logistiky:
Jozef Chlebana
Mobil: 0903 705 484
E-mail: j.chlebana@cemmac.sk

Finančný riaditeľ
Daniel Prekop

Telefón: 032/6576 256
E-mail: d.prekop@cemmac.sk

Príjem faktúr
E-mail: elfaktury@cemmac.sk

Veronika Sjekelová
Telefón: 032/6576 273
E-mail: v.sjekelova@cemmac.sk

Výrobný riaditeľ
Robert Jánsky

Telefón: 032/6576 202
E-mail: r.jansky@cemmac.sk

Vedúci oddelenia nákupu
Radoslav Kebísek

Telefón: 032/6576 518
E-mail: r.kebisek@cemmac.sk

Dovoz materiálu
Vrátnica

Telefón: 032/6576 211 / 235

Vedúci oddelenia investícií
Radovan Škripec

Telefón: 032/6576 251
E-mail: r.skripec@cemmac.sk

Technický riaditeľ
Dušan Galko

Telefón: 032/6576 234
E-mail: d.galko@cemmac.sk

Výkonná asistentka pre obchod a marketing
Annamária Králiková

Telefón: 032/6576 564
E-mail: a.kralikova@cemmac.sk

Vedúci lomu
Ivan Kebísek

Telefón: 0902 914 865
E-mail: i.kebisek@cemmac.sk

Technik prevádzky lomu
Milan Jurenka

Telefón: 0910 335 567

Našej spoločnosti záleží na ochrane životného prostredia a vnímame zodpovednosť voči prírode ale aj našim kolegom a občanom obce Horné Srnie.

Preto otázky, návrhy alebo pripomienky k oblasti životného prostredia spoločnosti CEMMAC a.s., týkajúce sa činností v lokalite Horné Srnie, Mojtín a Trenčín je možné nepretržite podávať na tzv. zelenej linke našej spoločnosti: zelena.linka@cemmac.sk alebo písomne na adrese: CEMMAC a.s., Zelená linka, Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie.