Oznámenie pre akcionárov

Vážení akcionári CEMMAC,

Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2021 došlo k premene podoby akcií CEMMAC. Z daného dôvodu Vám Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zaslal nový zmenový výpis s uvedením nulového konečného stavu počtu CP.

Všetky otázky týkajúce sa postupovania v danej veci Vám budú zodpovedané zástupcami spoločnosti
SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
tel. 041/ 5078 722, 754, 723, 710
mail: info@sevbro.sk