Produktové informácie

Voľne ložené cementy

CEM I 42.5 R
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM I 42,5 R PDF Stiahnuť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Radionuklidy PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…
CEM II A-S 42,5 R
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM II/A-S 42,5 R PDF Stiahnuť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Radionuklidy PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…
CEM II B-S 42,5 N
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM II B-S 42,5 N PDF Stiahnuť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Radionuklidy PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N

Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Radionuklidy PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…
CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM II/C-M (S-LL) 32,5 R PDF Stiahnuť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Radionuklidy PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…

Balené cementy

SUPRACEM
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list SUPRACEM PDF Stiahnuť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…
OPTIMCEM
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list OPTIMCEM PDF Stiahnuť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…
CLASSICCEM
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CLASSICCEM PDF Stiahnuť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnuť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnuť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnuť…