Fakturačné údaje

 

Fakturačné údaje

CEMMAC a.s.
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 31412106
DIČ: 2020383695

Všeobecná úverová banka
IBAN: SK11 0200 0000 0000 3270 3202
Swift: SUBASKBX