PROFI 42,5 N

Cement vhodný na výrobu všetkých druhov betónu a malty počas celého roka

Cement PROFI 42,5 N


Kvalita
Kvalitu cementov dozoruje
TSÚS Bratislava.
CEMMAC je držiteľom
certifikátu manažmentu
kvality ISO 9001: 2008
a environmentálneho
manažmentu
ISO 14001: 2004.


ECO


CO2

PROFI 42,5 N
portlandský zmesový cement

Univerzálny cement pre všetky betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vysoké koncové pevnosti s normálnym nábehom a vyššia zaťažiteľnosť konštrukcie. Ideálny cement pre výrobu transportbetónu. Nižší vývin hydratačného tepla ho predurčuje aj pre betonáže v teplom počasí.


Charakteristika

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N je cement vyrobený jemným zomletím portlandského slinku, sadrovca a vápenca s vysokopecnou granulovanou troskou (21-35 % podľa EN 197-1). Dosahuje 2-dňové pevnosti v rozmedzí od 21 do 24 MPa a normalizované 28-dňové pevnosti 49 až 53 MPa.


Použitie

 • betón aj vyšších pevnostných tried
 • monolitické a masívne betónové konštrukcie
 • striekané betóny
 • betónové výrobky
 • priemyselné podlahy
 • podkladové betóny a cementové potery


Výhody

 • veľmi dobrá spracovateľnosť a objemová stálosť
 • veľmi dobrá čerpateľnosť betónov
 • stredne rýchly nárast pevností
 • stredne vysoké hydratačné teplo
 • vysoké koncové pevnosti

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1
CEMMAC
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) 10 =< 21 – 24
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) => 42,5 =< 62,5 49 – 53
Začiatok tuhnutia (min) 60 =< 170 – 210
Obj. stálosť – Le-Chatelier (mm) =< 10 0,0 – 1,0
Obsah SO 3 (%) =< 3,5 2,7 – 2,9
Obsah Cl (%) =< 0,10 0,06 – 0,09
Obsah trikalcium aluminátu v tomto cemente je menej ako 5%.


Cement PRPFI 42,5 N použitie