Predaj cementu

 

CEMMAC a.s.

Cementárska 14
91442 Horné Srnie

IČO: 31 41 21 06
DIČ: 2020383695

Oddelenie odbytu

Telefón: 032/ 6576 284
Mobil: 0904 399 275
Fax: 032/ 6588 304
Mail: odbyt@cemmac.sk

Vedúci expedície a logistiky

Jozef Chlebana
Mobil: 0903 705 484
Mail: j.chlebana@cemmac.sk

Obchodný tím

Hana Cabalová
Región: Západné a južné Slovensko
Telefón: 0911 899 653
Mail:h.cabalova@cemmac.sk

Slávka Kudlíková
Región: Severozápadne Slovensko, severné Slovensko, Česko
Telefón: 0902 986 105
Mail:s.kudlikova@cemmac.sk

Katarína Pudmerická
Región: Maďarsko
Telefón: 0911 064 587
Mail:k.pudmericka@cemmac.sk