CEMMAC akciová spoločnosť

Spoluvytvárame váš životný priestor.

cemmac1
cemmac_skider4
cemmac_slider2

 
V CEMMACu si stojíme za kvalitou našich cementov a teda aj vašich stavieb. Vďaka našej technológii patríme k najmodernejším cementárňam v regióne a vyrábame z domácich surovín vysokokvalitné cementy pre všetky druhy vašich stavieb, ktoré dosahovanými pevnosťami vysoko prekračujú minimálne hodnoty stanovené normou. Od ťažby suroviny v lome až po balenie a distribúciu dbáme na stabilne vysokú kvalitu našich cementov a služieb.

 

VOĽNE LOŽENÉ CEMENTY
BALENÉ CEMENTY
BETÓN
DOPRAVA A SLUŽBY