Produktové informácie

Voľne ložené cementy

CEM I 42.5 R
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM I 42,5 R PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Radionuklidy PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…
CEM II A-S 42,5 R
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM II/A-S 42,5 R PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Radionuklidy PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…
CEM II B-S 42,5 N
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM II B-S 42,5 N PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Radionuklidy PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…
CEM III A 32,5 R
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM III A 32,5 R PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Radionuklidy PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…
CEM III B 32,5 N-SR
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CEM III/B 32,5 N-SR PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Radionuklidy PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…

Balené cementy

SUPRACEM
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list SUPRACEM PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…
OPTIMCEM
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list OPTIMCEM PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…
CLASSICCEM
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list CLASSICCEM PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…
FINECEM
Názov dokumentu Kategória Formát
Technický list FINECEM PDF Stiahnúť…
ES Certifikát zhody PDF Stiahnúť…
Vyhlásenie o parametroch PDF Stiahnúť…
Karta bezpečnostných údajov PDF Stiahnúť…