Životné prostredie

Ekológia
Názov dokumentu Kategória Formát
Emisné protokoly za rok 2015 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2016 ZIP Stiahnuť…
Zverejnenie emisií za rok 2016 PDF Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2017 ZIP Stiahnuť…
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2017 ZIP Stiahnuť…
Zverejnenie emisií za rok 2017 PDF Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2018 ZIP Stiahnuť…
Funkčná skúška AMS 2018 PDF Stiahnuť…
Diskontinuálne meranie emisií za rok 2018 ZIP Stiahnuť…
Emisné protokoly za rok 2019 ZIP Stiahnuť…
SIŽP - Integrované povolenia