SIŽP – Integrované povolenia

Slovenská Inšpekcia Životného Prostredia

SIŽP - ZOZNAM VYDANÝCH INTEGROVANÝCH POVOLENÍ
Poradové číslo IP zo dňa IP zrušenie
IP 01.06.2005 Stiahnúť…
IPSZ1 13.10.2005 Stiahnúť…
IPSZ2 23.02.2006 Stiahnúť…
IPSZ3 09.11.2005 Stiahnúť…
IPZ4 20.03.2006 Stiahnúť…
IPSZ5 06.03.2006 Stiahnúť…
IPSZ6 12.07.2006 Stiahnúť…
IPSZ7 29.05.2006 Stiahnúť…
IPSZ8 13.06.2006 Stiahnúť…
IPSZ9 11.07.2006 Stiahnúť…
Z10 22.09.2006 Stiahnúť…
IPSZ11 12.07.2006 Stiahnúť…
IPSZ12 18.10.2006 Stiahnúť…
IPSZ13 19.02.2007 Stiahnúť…
IPSZ14 24.04.2007 Stiahnúť…
IPSZ15 09.02.2007 Stiahnúť…
IPZ16 14.02.2007 Stiahnúť…
IPZ18 22.03.2007 Stiahnúť…
IPZ19 21.05.2007 Stiahnúť…
IPSZ20 08.01.2008 Stiahnúť…
IPSZ21 05.11.2007 Stiahnúť…
IPSZ22 21.10.2008 Stiahnúť…
IPZ23 21.10.2008 Stiahnúť…
IPZ24 14.10.2008 Stiahnúť…
IPSZ25 31.07.2008 Stiahnúť…
IPSZ26 22.08.2008 Stiahnúť…
SZ27 22.07.2008 Stiahnúť…
IPZ29 21.01.2009 Stiahnúť…
IPZ30 07.08.2009 Stiahnúť…
SZ30 20.08.2009 Stiahnúť…
IPSZ31 16.07.2009 Stiahnúť…
IPZ32 16.10.2009 Stiahnúť…
IPZ33 17.09.2009 Stiahnúť…
IPZ34 22.01.2010 Stiahnúť…
IPZ35 08.04.2010 Stiahnúť…
IPZ36 13.04.2010 Stiahnúť…
IPZ37 11.10.2010 Stiahnúť…
IPZ38 24.11.2010 Stiahnúť…
IPSZ39 21.03.2011 Stiahnúť…
IPZ40 31.01.2012 Stiahnúť…
IPZ41 22.12.2011 Stiahnúť…
IPSZ42 16.12.2011 Stiahnúť…
IPSZ46 14.12.2012 Stiahnúť…
S47 25.03.2013 Stiahnúť…
IPSZ48 21.08.2013 Stiahnúť…
Z49 16.12.2013 Stiahnúť…
IPSZ51 13.03.2014 Stiahnúť…
Z52 25.08.2014 Stiahnúť…
IPZ54 10.07.2015 Stiahnúť…
S55 25.06.2015 Stiahnúť…
S56 11.12.2015 Stiahnúť…
S57 18.12.2015 Stiahnúť…
SZ58 27.01.2016 Stiahnúť…
IPZ59 21.06.2016 Stiahnúť…
Z60 16.01.2017 Stiahnúť…
KR-Z60 23.05.2017 Stiahnúť…
Z61 31.07.2017 Stiahnúť…
Z62 04.09.2017 Stiahnúť…