Cement na všetky druhy betónov a mált s celoročným použitím

ClassicCEM
profesionálny cement s výbornou spracovateľnostou 42,5N

Vysokopevnostný cement pre všestranné použitie, s veľmi dobrou spracovateľnosťou a objemovou stálosťou, určený pre všetky typy betónov a mált. Vhodný aj pre betonárske práce, pri ktorých sa vyžadujú vysoké koncové pevnosti a vyššia zaťažiteľnosť konštrukcie.

Použitie

 • prostý betón a železobetón aj vyšších pevnostných tried
 • betónové plochy
 • podkladové betóny
 • výroba drobných pohľadových prvkov (betónové ploty)
 • betóny a betónové prvky vystavené mechanickému zaťaženiu
 • cementové potery, omietky a malty

Výhody

 • vysoké koncové pevnosti
 • veľmi dobrá spracovateľnost ho predurčuje na výrobu omietok
  a poterov
  a umožnuje dlhšiu manipuláciu pri ukladaní betónu

 • vďaka mimoriadnej plasticite a dobrej čerpateľnosti je vhodný
  a pre strojové spracovanie (strojové potery a omietky)

 • je odolný voči chemicky mierne agresívnemu prostrediu

Fyzikálne a mechanické
vlastnosti
Norma
STN EN 197-1: 2011
CEMMAC
ClassicCEM
Pevn. v tlaku po 2 dňoch (MPa) >-10 MPa 17 – 23 MPa
Pevn. v tlaku po 28 dňoch (MPa) >=42,5 <= 62,5 MPa 47 – 55 MPa
Začiatok tuhnutia (min) >=60 190 – 250 min.

Cement spĺňa vyhl. c. 275/2004 Z. z. o redukovanom obsahu Cr6+.Kvalitu cementov dozoruje TSÚS Bratislava. CEMMAC je držitelom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001: 2008 a environmentálneho manažmentu ISO 14001: 2004.


Nárast pevností CLASSICCEMu