Betonáreň Trenčín

Betonáreň Trenčín CEMMAC a.s. ponúka výrobu a predaj kvalitného certifikovaného betónu všetkých štandardných pevnostných tried , rôznych typov a služby spojené s výrobou betónu.


 

betonáreň Trenčín Výroba betónu:
Certifikovaná výroba betónov podľa STN EN 206 + A1:

  • všetkých štandardných pevnostných tried od C8/10 až po triedu C35/45,
  • vo variantoch normál, s maximálnym priesakom 50 mm, betóny mrazuvzdorné, striekané,
    vystužené kovovými a poly-propylénovými vláknami,
  • výroba cestného betónu CB III podľa STN 73 6123,
  • výroba cementom stmelených zmesí pre podkladné vrstvy CBGM podľa STN EN 14227-1.

Služby s výrobou betónu spojené:

  • doprava domiešavačmi priamo na stavbu
  • čerpadlá betónových zmesí s ramenami v dĺžkach 21-52 m pre vertikálne a horizontálne čerpanie betónu.

Výroba, doprava a kontrola uvedených výrobkov prebieha v zhode s SK certifikátmi, vydanými autorizovanou osobou TSÚS n.o. Bratislava.

Kontakt pre ponuky a objednávky:

Cemmac logo

Betonáreň CEMMAC

Prevádzka: Brnianska 32/2, 911 05 Trenčín
vedúci betonárne: Branislav Králik
mobil: 0911 67 88 99
e-mail: b.kralik@cemmac.sk
Otváracie hodiny: 07:00 – 15:00