Predaj betónu

Betonáreň Strabag / CEMMAC

Priemyselná zóna
Štrková 17 D
010 09 Žilina

Vedúci betonárne: Stanislav Šotkovský
Telefón: 0911 084 526
Mail: s.sotkovsky@cemmac.sk